ID App Logo Details Actions
745
Vrat Katha: All in one hindu Vrats
Vrat Katha of Solah Somvar, Ravivar Vrat, Santan Saptami, Mangalvar and all vrat
View Details
736
Vishwakarma Festival:Mantra, Arti, Chalisa, Quotes
Vishwakarma Mantra, Arti, Chalisa, Quotes, Greetings,Vishwakarma Day,Pooja Vidhi
View Details
897
Valmiki Jayanti: Greetings,Quotes,Ramayan Ringtone
Valmiki jayanti greetings, quotes and ramayan ringtones
View Details
1028
Swami Vivekananda Quotes: Greetings, SMS Quotes
Vivekananda Motivational Quote, Swami Vivekananda Jayanti Greeting, Photo Editor
View Details
806
Stotram: All hindu gods
Stotram of Ganesh, Shiv Tandav, Durga Keelak, Khadgamala, Kali, Lakshmi, Argala
View Details